ZAVRŠENI KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI RADOVI NA GRADSKIM VRATIMA U KOTORU

ZAVRŠENI KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI RADOVI NA GRADSKIM VRATIMA U KOTORU

ZAVRŠENI KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI RADOVI NA GRADSKIM VRATIMA U KOTORU

Zaštita kulturnog naslijeđa
Dana 29., odnosno 31. maja 2018.godine završeni su i prezentovani konzervatorsko restauratorski radovi na gradskim vratima u Kotoru, Vratima od mora, Vratima od Gurdića i Vratima od Škurde.

Dana 29., odnosno 31. maja 2018. godine završeni su i prezentovani konzervatorsko restauratorski radovi na gradskim vratima u Kotoru, Vratima od mora, Vratima od Gurdića i Vratima od Škurde.Koristim priliku da se srdačno zahvalim svim učesnicima u realizaciji projekta koji je pokazao na koji način treba restaurirati gradske zidine i sasvim sigurno potrebu da se nastavi sa restauracijom kako bi se zidinama, upisanim na listu UNESCO vratio nekadašnji sjaj.Koristim priliku da se srdačno zahvalim gradonačelniku Kotora gosp. Vladimiru Jokiću i predstavnicima Opštine Kotor koji su svesrdno podržali projekat, zatim gosp. Borisu Kustudiću i predstavnicima Uprave za zaštitu kulturnih dobara i Centra za konzervaciju i arheologiju CG-područna Jedinica Kotor na stručnom nadzoru, a prije svega Regiji Veneto koja je prihvatila i finansirala projekat i arhitekti Adelmu Lazzari i ostalim članovima tima firme “Laira” koji su izveli radove na najvećem stručnom nivou, dan prije predviđenog roka završetka radova i bez prekorčenja predviđenih sredstava.

KAKO JE ZAPOČET PROJEKAT?

Regija Veneto svake godine raspisuje konkurs za raspodjelu sredstava za projekte zaštite svoje kulturne baštine u Istri i Dalmaciji pod nazivom “Progetto per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell’Istria e nella Dalmazia”.Zajednica Italijana Crne Gore učestvovala je na konkursu 2015. godine sa projektom restauracije gradskih vrata u Kotoru, zajedno sa partnerima, Opštinom Kotor i Upravom za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore.Naš projekat je bio prihvaćen od strane Regije Veneto, nakon čega se odmah pristupilo pribavljanju konzervatorskih uslova od strane Uprave i istražnim radovima najmodernijim metodama kao što su lasersko snimanje, skenerizacija i termografija vrata, kao i biohemijska ispitivanja degradacija.Nakon ovih, veoma obimnih istražnih radova urađen je projekat konzervacije i restauracije koji je odobren od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara, a zatim i izvedeni radovi strikno poštujući projekat.

KAKO JE FINANSIRAN PROJEKAT?

Sredstva za restauraciju gradskih vrata poklonila je Regija Veneto u iznosu od 80 %, odnosno 62.400 €, a Opština Kotor kao partner 20 %, odnosno 15.600 €, ukupno 78.000 €.Sredstva su trošena po zajednički utvrđenoj specifikaciji od strane dva partnera , bez ikakvog prekoračenja, uz kontrolu nadzornog organa i predstavnika partnera.

ZAŠTO JE ITALIJANSKA FIRMA “LAIRA” IZVODILA RADOVE?

Isključivi razlog zbog kojeg je italijanska firma “Laira” izvodila radove i trošila italijanske pare je taj što u Crnoj Gori jednostavno ne postoji firma osposobljena da izvede istražne radove, izradi projekat konzervatorsko restauratostskih radova i izvede završne radove na ovako visokom nivou, koristeći pri tom najsavremenije metode od kojih se većina još ne primjenjuje u Crnoj Gori.Pri tom napominjem, da su prilikom restauracije tri reljefa mletačkog lava na zidinama, koje je takođe finansirala Regija Veneto, bili angažirani naši stručnjaci.

Predsjednik ZICG

Aleksandar Dender