Zajednica Italijana Crne Gore

O nama

Zajednica Italijana Crne Gore okuplja u svoje članstvo autohtonu populaciju sa italijanskim porijeklom na teritoriji Crne Gore, a takođe i sve one koji vole i cijene italijanski jezik i kulturu.

CILJEVI I DJELATNOSTI

  • Kultura

    Očuvanje italijanske kulturne baštine

  • Obrazovanje

    Promocija italijanske kulture i jezika

  • Manifestacije

BESPLATNI KURSEVI ITALIJANSKOG JEZIKA

Zajednica Italijana stalno povećava broj kurseva u cilju podizanja nivoa znanja polaznika i pružanja mogućnosti za sticanje sertifikata o znanju italijanskog jezika koji nije ispod nivoa Zajedničkog evropskog referentnog okvira za znanje italijanskog jezika.

Izaberi nivo

Osnovni nivo I

Polaznici: korisnici koji nikada nisu pohađali kurseve italijanskog jezika, nikada nisu naučili italijanski jezik

Trajanje: 50 satiPreuzmi literaturu:

Besplatni kursevi italijanskog jezika se održavaju na različitim lokacijama u Crnoj Gori, u dva ciklusa (mart-jun i septembar-decembar), u ukupnom trajanju od 50 sati za svaki pojedinačni kurs.

Aktivnosti

Kulturni događaji
Delegazione Fvg In Visita A Cattaro
Kursevi i obuke
Settimana della formazione e promozione della tradizione culinaria Italiana in Montenegro
La proposta formativa ha riscosso grande interesse tra i membri e come da consolidata tradizione il Presidente Dender ha consegnato gli attestati di partecipazione ai corsisti.
Kulturni događaji
Uz muziku i tradiciju do saradnje
Zajednica Italijana Crne Gore je organizovala 1.maja u saradnji sa Kulturnim centrom "Nikola Đurković", zajedničko predstavljanje Zajednice Italijana Crne Gore i Zajednice Italijana iz Umaga "Fulvio Tomazza".

Članstvo

Sva pravna i fizička lica mogu biti članovi/ice Udruženja, ukoliko prihvataju ciljeve i djelatnosti definisane Statutom Udruženja, na osnovu preporuke jednog od članova. Članovi Zajednice mogu biti porijeklom Italijani ali i oni koji su na bilo koji način vezani za Italiju, kao i lica koja svojim radom i djelovanjem doprinose radu Zajednice i ostvarivanju ciljeva i zadataka predviđenih Statutom.