Zajednica Italijana Crne Gore

O nama

Zajednica Italijana Crne Gore okuplja u svoje članstvo autohtonu populaciju sa italijanskim porijeklom na teritoriji Crne Gore, a takođe i sve one koji vole i cijene italijanski jezik i kulturu.

CILJEVI I DJELATNOSTI

  • Kultura

    Očuvanje italijanske kulturne baštine

  • Obrazovanje

    Promocija italijanske kulture i jezika

  • Manifestacije

BESPLATNI KURSEVI ITALIJANSKOG JEZIKA

Zajednica Italijana stalno povećava broj kurseva u cilju podizanja nivoa znanja polaznika i pružanja mogućnosti za sticanje sertifikata o znanju italijanskog jezika koji nije ispod nivoa Zajedničkog evropskog referentnog okvira za znanje italijanskog jezika.

Izaberi nivo

Osnovni nivo I

Polaznici: korisnici koji nikada nisu pohađali kurseve italijanskog jezika, nikada nisu naučili italijanski jezik

Trajanje: 50 satiPreuzmi literaturu:

Besplatni kursevi italijanskog jezika se održavaju na različitim lokacijama u Crnoj Gori, u dva ciklusa (mart-jun i septembar-decembar), u ukupnom trajanju od 50 sati za svaki pojedinačni kurs.

Aktivnosti

Zaštita kulturnog naslijeđa
TURISTA U SVOM GRADU
Od 23.do 27.avgusta 2020.godine održan je u Kotoru projekat edukativnog karaktera za djecu polaznike besplatnih kurseva italijanskog jezika, male putnike, koji iako vole posjećivati nove gradove, posebno cijene i vole grad u kojem rastu.
Zaštita kulturnog naslijeđa
ZAVRŠENI KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI RADOVI NA GRADSKIM VRATIMA U KOTORU
Dana 29., odnosno 31. maja 2018.godine završeni su i prezentovani konzervatorsko restauratorski radovi na gradskim vratima u Kotoru, Vratima od mora, Vratima od Gurdića i Vratima od Škurde.
Zaštita kulturnog naslijeđa
SRETAN BOŽIĆ I NOVA GODINA
SRETAN BOŽIĆ I NOVA GODINA

Članstvo

Sva pravna i fizička lica mogu biti članovi/ice Udruženja, ukoliko prihvataju ciljeve i djelatnosti definisane Statutom Udruženja, na osnovu preporuke jednog od članova. Članovi Zajednice mogu biti porijeklom Italijani ali i oni koji su na bilo koji način vezani za Italiju, kao i lica koja svojim radom i djelovanjem doprinose radu Zajednice i ostvarivanju ciljeva i zadataka predviđenih Statutom.