Skupština

Budite aktivni učesnik u radu naše zajednice

Skupština је najviši organ upravljanja udruženja i čine је svi članovi organizacije. Skupština Udruženja odlučuje o Statutu i programu, godišnjem programu rada, godišnjem finansijskom planu, usvajanju završnog računa, izboru i razrešenju Predsjedništva Zajednice i izboru Predsjednika Zajednice, poslovniku o radu, osnivanju i prestanku rada Podružnica zajednice, prestanku rada Zajednice, svim ostalim važnim pitanjima koje Predsjedništvo ili Predsjednik iznesu pred Skupštinu.

Organi udruženja

  • SKUPŠTINA
  • PREDSJEDNIK ZAJEDNICE
  • PREDSJEDNIŠTVO
  • POTPREDSJEDNIK
  • SEKRETAR
  • BLAGAJNIK

Unutrašnja organizacija

Aleksandar Dender
PREDSJEDNIK ZAJEDNICE
Andro Radulović
POTPREDSJEDNIK
Dragana Mršulja
SEKRETAR
Pogledaj članove predsjedništva

Skupštinske aktivnosti

Kategorija ne postoji, 0 rezultata

Preuzimanje dokumenata

Izvještaji

    Arhiva