O nama

Čuvamo i promovišemo italijansku kulturnu baštinu u Crnoj Gori

NVO „Zajednica Italijana Crne Gore“ je autohtona, dobrovoljna, samostalna, demokratska, nestranačka organizacija koja okuplja lica sa prebivalištem ili boravištem u RCG, koja po porijeklu, nacionalnosti, kulturi ili jeziku pripadaju italijanskom narodu, a takođe i sve one koji vole i cijene italijanski jezik i kulturu.

Cilj, Misija i Vizija

Zajednica Italijana Crne Gore promovira saradnju sa italijanskim institucijama u svim oblastima i uspostavu veza između italijanskih i crnogorskih udruženja radi postizanja zajedničkih ciljeva. Zajednica treba da postane referentna tačka za autohtonu italijansku zajednicu u Crnoj Gori, ne samo kao izvor informacija, nego i kao pokretač inicijativa i aktivnosti kulturne saradnje

Takođe, treba da bude i referentna tačka za očuvanje talijanskih korijena i jakih veza između Crne Gore i Italije izgrađeih kroz povijest. Te veze između Italije, Boke Kotorske i Crne Gore danas su još više ojačane, posebno zbog toga što je Crna Gora započela svoj put prema Europskoj uniji uz snažnu podršku Italije na kojem Zajednica Italijana igra vrlo važnu ulogu kao most koji povezuje prošlost i budućnost.

Svrha rada organizacije je promocija italijanske kulture i jezika, očuvanje ogromne italijanske kulturne baštine na ovim prostorima, afirmacija specifičnih tradicionalnih običaja i ispunjenje socijalnih, ekonomskih i kulturnih potreba svojih članova u skladu sa njhovom autohtonošću.

Djelatnosti Zajednice su:

  • Potvrda specifičnih tradicionalnih prava i zadovoljenje kulturnih, običajnih, socijalnih, i ekonomskih potreba njenih članova, na osnovu autohtonosti
  • Postizanje jednakosti poravnog tretmana građana italijanske nacionalnosti, jezika i kulture, saradnja sa italijanskim institucijama na svim poljima,
  • Pomoć u povezivanju italijanskih i crnogorskih organizacija koje mogu pomoći u ostvarenju zadatih ciljeva
  • Organizovanje studijskih putovanja
  • Organizovanje kurseva za učenje italijanskog jezika i kulture
  • Organizovanje drugih vidova kulturnih manifestacija

Članstvo

Članovi Zajednice mogu biti porijeklom italijani ali i oni koji su na bilo koji način vezani za Italiju, kao i lica koja prihvataju njen Statut, a svojim radom i djelovanjem doprinose radu Zajednice i ostvarivanju ciljeva i zadataka predviđenih Statutom.

Istorijat

Zajednica Italijana Crne Gore (u nastavku:ZICG) osnovana je u januaru 2004. godine u Kotoru, od strane grupe entuzijasta, kao nevladina organizacija, sa ciljem da u svoje članstvo okupi sve Italijane u Crnoj Gori, te radi na očuvanju nacionalnog, kulturnog i jezičkog identiteta.
Nije slučajno što je ZICG osnovana baš u Kotoru. Vjekovima su veze između Kotora, Boke Kotorske, Crne Gore i Italije bile veoma jake. Kotor i Boka Kotorska činili su dio provincije Dalmacije, a činjenica da Kotor dijeli oko 400 godina bogate zajedničke istorije sa Venecijom je veoma značajna, i to od 1420. godine kada su Kotorani tražili i dobili protektorat od Republike Venecije, sve do 1797.godine i njenog pada. Veoma je zanimljivo to da je u Veneciji već od 1450.godine postojala Scuola Dalmata dei santi , San Giorgo i San Trifone,osnovana od strane Kotorana, Bokelja i ostalih stanovnika porijeklom iz Dalmacije, a bilježi se i učešće Kotorana i Bokelja u manjim i većim bratstvima, takozvanim Velikim i Malim školama. Poslije pada Republike Venecije , grad Trst je preuzeo primat i postao je jedan od gradova sa kojim su zemlje Zapadnog Balkana u XVIII i XIX vijeku gajili posebno dobre ekonomske i političke odnose, tako da je u prvoj polovini XIX vijeka grad Trst predstavljao glavnu vezu Crne Gore sa zapadom. Tokom XVIII vijeka u Trstu je osnovana kolonija Slovena od strane uglednih trgovaca i pomoraca. Uspostavljanje redovne brodske linije Trst-Kotor 1838.godine doprinijelo je sve većem prilivu stanovnika Crne Gore Trstu i obratno.
Pored toga, Crna Gora i Italija su vezane na poseban način preko crnogorske kraljevske porodice i kraljice Jelene Savojske, ćerke kralja Nikole i supruge Vitoria Emanuela III, a majke Umberta II.
Bez obzira na dešavanja u II svjetskom ratu Italija nije nikad smatrana neprijateljem Crne Gore, posebno ne Boke Kotorske, koja je bila pošteđena od rata sve do kapitulacije Italije u septembru 1943.godine.
ZICG i italijanska manjina imaju stabilan položaj u crnogorskom društvu u smislu slobodnog izražavanja svog nacionalnog identiteta. Danas je odnos između Crne Gore i Italije, Crnogoraca i Italijana veoma pozitivan. Zahvaljujući ovim povoljnim uslovima postoji konstantna razmjena na polju kulture i ekonomije, mnogi Italijani dolaze u Crnu Goru ne samo kao turisti nego i zbog pokretanja biznisa.
Zahvaljujući povoljnom ambijentu, ali i stalnom zalaganju članova ZICG kroz razne aktivnosti, Zajednica raste. Do sad je okupila u svoje članstvo 630 članova, od kojih 438 autohtone populacije sa italijanskim porijeklom i 192 člana ljubitelja italijanskog jezika i kulture.

Online prijava za besplatni kurs ITALIJANSKOG JEZIKA